Wet en regelgeving

Is gereedschap valbeveiliging verplicht?

Is gereedschap valbeveiliging verplicht bij werken op hoogte?

Jazeker, maar hoe zit dat dan? Over valbeveiliging voor personen staat in de wet omschreven dat boven 2,5m* valbeveiliging verplicht is. Voor valbeveiliging of borging van gereedschap is geen hoogte gespecificeerd maar er staat in de wet wel degelijk dat het verplicht is.

In artikel 3.17 van het arbeidsomstandigheden besluit staat de volgende verplichting:
"Het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen dient te worden voorkomen."

In artikel 7.23C - lid 1e van het arbeidsomstandigheden besluit staat:
"De gereedschappen en andere hulpstukken die de werknemer gebruikt, zijn verbonden met het harnas of het zitje van de werknemer, bedoeld in artikel 7.23, vierde lid, of op een andere, passende wijze bevestigd;"

Naast een veilige keus is het gebruik van valbeveiliging voor gereedschap en andere materialen op hoogte dus ook een wettelijke verplichting. Het arbeidsomstandigheden besluit heeft als doel de veiligheid en gezondheid van zowel werknemers als derden te waarborgen. De voorschriften helpen ongevallen voorkomen.

Pas de juiste gereedschap borging of valbeveiliging toe en voorkom ongevallen of schade aan gereedschap en de omgeving door vallend materiaal. Ons assortiment aan starter kits, Tool lanyards en opberg tassen helpen u de werkplek veiliger te maken.

Bron vermelding:
Artikel 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit - Voorkomen valgevaar
Artikel 3.17 Arbeidsomstandighedenbesluit - Voorkom impact met materiaal
Artikel 7.23c Arbeidsomstandighedenbesluit - Werken met touwtechnieken
Meer informatie over veilig werken op hoogte vind u op Ropetech.nl en het Arboportaal werken op hoogte.


Tags:
Wat is de kracht van vallend gereedschap?

De Relevantie van de ANSI/ISEA 121-2018 Norm voor Tool Tethering in Europa